Skip to content

袁偉康醫生

袁偉康醫生

語言:

無擅長領域:

無診金範圍:無資質:香港中文大學內外全科醫學士香港外科醫學院院士英國愛丁堡皇家外科醫學院院士(骨科)香港醫學專科學院院士(骨科)香港骨科醫學院院士香港骨科醫學院院士(復康科)相關報導:無

zh_HKChinese